ODBIORCY – Czego (i gdzie) mogę dowiedzieć się o moich odbiorcach z Google Analytics

Aktualizacja: 01 lutego 2022

|Analityka i Strategia Marketingowa|ODBIORCY – Czego (i gdzie) mogę dowiedzieć się o moich odbiorcach z Google Analytics
ODBIORCY – Czego (i gdzie) mogę dowiedzieć się o moich odbiorcach z Google Analytics

Aby otworzyć raport Odbiorcy:
1. Zaloguj się na konto Google Analytics
2. Wejdź do odpowiedniego widoku
3. Wybierz kartę Raportowanie
4. Na pasku nawigacyjnym Raport wybierz kolejno: Odbiorcy

Raporty Odbiorcy pomagają zorientować się, jak najwięcej o użytkownikach. Gdzie są oraz jak często, jak długo i na jakich urządzeniach korzystają z Twoich treści. Za pomocą raportów Odbiorcy możesz dowiedzieć się, kto korzysta z Twoich treści.

Ogółem

clipboard01

Raporty o odbiorcach zawierają informacje o charakterystyce Twoich odbiorców. Możemy zobaczyć:
Sesje, Użytkownicy, Odsłony, Strony / sesja, Śr. czas trwania sesji, Współczynnik odrzuceń, Procent nowych sesji
dla takich danych jak:

 • demograficzne: język, kraj i miejscowość
 • system: przeglądarka, system operacyjny i dostawca usług
 • ruch mobilny: system operacyjny, dostawca usług i rozdzielczość ekranu

Aktywni użytkownicy

clipboard02Możesz monitorować aktywnych użytkowników przez 1, 7, 14 lub 30 dni, by śledzić na bieżąco poziom ich zadowolenia z witryny lub aplikacji. Dane to można potem porównać z ogólną liczbą użytkowników i sprawdzić procent ich aktywności.

clipboard03

Jeśli liczba użytkowników kształtuje się poniżej oczekiwań, należy sprawdzić trafność strony w stosunku do oczekiwań użytkowników. Warto aby UX oraz projekt witryny lub aplikacji był jak najbardziej wygodny dla użytkowników a treści na stronie jak najbardziej interesujące.

Analiza kohortowa

Kohorta to grupa użytkowników, którzy mają wspólną cechę określoną w danym raporcie za pomocą wymiaru Analytics. Na przykład wszyscy użytkownicy z tą samą Datą pozyskania należą do tej samej kohorty. Raport analizy kohortowej umożliwia wyodrębnianie i analizowanie zachowań w obrębie danej kohorty.

clipboard04

Analiza kohortowa pozwala zrozumieć zachowanie poszczególnych grup w oderwaniu od wszystkich użytkowników jako całości. Przykłady wykorzystania to między innymi:

 • analiza poszczególnych kohort pod kątem reakcji na krótkoterminowe działania marketingowe, np. jednodniowe kampanie e-mailowe.
 • analiza jak zachowanie i wyniki poszczególnych grup użytkowników zmieniają się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc, w porównaniu z czasem pozyskania tych użytkowników.
 • dzielenie użytkowników na grupy na podstawie wspólnych cech (np. Daty pozyskania), a następnie analiza zachowania tych grup pod kątem takich danych jak Zatrzymanie użytkowników czy Przychody.

clipboard05

Można wybrać zakres analizy według jednego dnia, tygodnia lub miesiąca.

clipboard06

Pozyskane informacje pozwalają nam na bardzo szeroki wybór konkretnych danych do prezentacji i analizy kohortowej.

Eksplorator użytkownika

clipboard08

Widok pokazuje zachowania konkretnego użytkownika. Dzięki temu narzędziu zobaczymy dokładnie co robił dany użytkownik, o której dokładnie godzinie wyświetlił konkretną stronę, czy wykonał jakie zdarzenie. Zobaczymy również np. zakupione przez niego produkty, czy inne zrealizowane cele.

Najważniejsze jednak jest to, że w odróżnieniu do reszty raportów, dane te nie ograniczają się tylko do jednej sesji. Eksplorator użytkownika pozwala nam śledzić to co robi dany użytkownik w serwisie przez cały czas, od początku kiedy pierwszy raz trafił do naszego serwisu. Dostajemy informację ile sesji użytkownik odbył, jakie przychody wygenerował, ile zawarł transakcji, jaki jest łączny czas jego obecności w serwisie oraz jaką drogą został pozyskany.

Klikając w poszczególny identyfikator użytkownika zostajemy przeniesieni do karty raportu danego użytkownika.

clipboard09

Możemy przefiltrować dane wg 4 kategorii: Odsłona, Cel, E-commerce i Zdarzenie.

1111

Każdą poszczególną możemy kliknąć i przyjrzeć się bardziej szczegółowa, np. obejrzeć całą transakcję użytkownika wraz z jego koszykiem.

clipboard11

Dane demograficzne

Poznanie składu odbiorców pod względem wieku i płci umożliwia precyzyjne dostosowanie zawartości witryny i reklam, poczynając od grafiki, języka i technologii stosowanej w witrynie do treści kreacji oraz miejsc docelowych reklam.

clipboard12

Dostępnych jest pięć wymiarów: Wiek, Płeć, Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie:

 • Wiek dzieli użytkowników na sześć kategorii: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 i 65+.
 • Płeć dzieli użytkowników na mężczyzn i kobiety.
 • Kategorie podobieństwa dzielą użytkowników ze względu na styl życia; np. Technofile, Fani sportu i Miłośnicy gotowania.
 • Segmenty na rynku dzielą użytkowników ze względu na ich zainteresowania zakupowe.
 • Inne kategorie zapewniają najbardziej szczegółowy, najdokładniejszy obraz użytkowników. Przykładowo wśród Kategorii podobieństwa znajduje się ogólna kategoria Miłośnicy jedzenia, a wśród Innych kategorii występują kategorie szczegółowe typu Przepisy kulinarne/Kuchnia regionalna/Azja Wschodnia.

clipboard13

W raporcie o wieku użytkowników mamy pokazane wszystkie podstawowe dane (sesje, średni czas na stronie, konwersje itd.) domyślnie dla wszystkich grup wiekowych. Aby dokładniej przyjrzeć się tylko jednej z nich musimy odznaczyć całą resztę. Klikając w jakąkolwiek grupę wiekową otrzymamy dane z podziałem na płeć w tej konkretnie grupie wiekowej.

clipboard14

W raporcie o płci użytkowników mamy pokazane wszystkie podstawowe dane (sesje, średni czas na stronie, konwersje itd.) domyślnie dla obu płci. Aby dokładniej przyjrzeć się tylko jednej z nich musimy odznaczyć drugą. Klikając w którąś z dwóch płci otrzymamy dane z podziałem na wszystkie grupy wiekowe dla tej konkretnie płci.

Zainteresowania

Ogółem

clipboard15

Informacje o zainteresowaniach pozwalają rozszerzyć reklamę na powiązane rynki (kategorie podobieństwa) i skoncentrować działania reklamowe lub treści na stronie, na użytkownikach, którzy wykazują zainteresowanie tymi treściami lub zakupem konkretnych produktów (segmenty na rynku, inne kategorie)

clipboard16

Widok ten prezentuje podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według Kategorii podobieństwa.

Segmenty na rynku

clipboard17

Segmenty pozwalają wydzielić i przeanalizować te podzbiory danych, dzięki czemu można badać trendy związane z poszczególnymi elementami działalności i odpowiednio na nie reagować. Użytkownicy z tych segmentów będą prawdopodobnie bardziej zainteresowani zakupem produktów lub usług z określonej kategorii.

Inne kategorie

clipboard18

Raport przedstawiający inne kategorie niż w powyższych raportach z których zainteresowani użytkownicy trafiają na naszą witrynę.

Dane geograficzne

Pokazuje jak użytkownicy, z różnych miejscowości ale również krajów zachowują się korzystając z naszej witryny.
Pozwala to na bardziej precyzyjne dopasowanie treści pod kątem regionalnym ale również na lepsze targetowanie grup docelowych podczas tworzenia kampanii reklamowych.

clipboard19

Raport język pokazuje jakie były ustawienia preferencji języka użytkowników witryny. Dla naszego kraju określenia języka to „pl” oraz „pl-pl”. Należy wziąć pod uwagę, że podczas korzystania z internetu użytkownicy deklarują język jakim się posługują i nie zawsze jest to ich ojczysty.

clipboard20

Raport lokalizacja pokazuje jakie były ustawienia preferencji lokalizacji użytkowników witryny. Po kliknięciu w dany kraj rozwija nam się lista z podziałem na regiony danego kraju, a po kliknięciu w region – na miasta.
Tak samo jak w przypadku języka, również w lokalizacja nie zawsze pokazuje dokładnie skąd pochodził użytkownik. W błąd mogą wprowadzać programy przekierowujące ruch lub inne ustawienia prywatności użytkownika. Często również są to adresy siedzib prowiderów internetowych a nie miejsca zamieszkania użytkownika.

Zachowanie

Sprawdzimy tutaj „siłę przyciągania” witryny oraz tego, jak skutecznie zachęcamy nowych użytkowników do powtórnych odwiedzin. Można tutaj zobaczyć wpływ nowych i powracających użytkowników na przychody.

Raport ten pokazuje udział procentowy nowych oraz powracających użytkowniku w zestawieniu z najważniejszymi danymi:

Pozyskiwanie

 • ilość sesji
 • procent nowych sesji
 • ilość nowych użytkowników

Zachowanie

 • współczynnik odrzuceń
 • ilość stron na sesję
 • średni czas trwania sesji

Konwersje

 • współczynnik konwersji celu
 • realizacje celu
 • wartość celu

Częstotliwość wizyt

clipboard23

Raport ten obrazuje w postaci wykresu słupkowego częstotliwość wizyt na stronie z podziałem na ilość sesji jakie wykonali użytkownicy.

Zaangażowanie

clipboard24

Raport ten obrazuje w postaci wykresu słupkowego zaangażowanie użytkowników na stronie z podziałem na czas trwania sesji jaki użytkownicy spędzili na stronie.

Technologia

W tych raportach możemy sprawdzić za pomocą jakich technologii użytkownicy docierają do treści w serwisie. Dzięki temu można zapewnić pełną zgodność witryny z obecnymi przeglądarkami, nie zapominając przy tym o wymaganiach użytkowników przeglądarek i aplikacji mobilnych.

Przeglądarka

2222

Raport przedstawiający listę przeglądarek, z których korzystają użytkownicy witryny.

Sieć

clipboard27

Raport przedstawia nazwy dostawców usług internetowych (ISP) obsługujących użytkowników witryny.

Ruch mobilny

Ogółem

clipboard28

Raport obrazujący typ urządzenia: komputer, tablet lub telefon komórkowy z jakiego korzystał użytkownik podczas wizyty na naszej witrynie.

Urządzenia

clipboard29

Raport pokazuje z jakiego urządzenia (marka, model i nazwa marketingowa, które są używane do identyfikacji urządzenia) korzystał użytkownik podczas wizyty u nas na stronie.

Niestandardowe

Gdy brakuje nam potrzebnych danych możemy rozszerzyć zakres segmentów za pomocą zmiennych niestandardowych na poziomie użytkownika, które umożliwiają identyfikowanie odbiorców według grup zachowań w określonym zakresie dat, a nie pojedynczych działań w witrynie.

Zmienne niestandardowe

clipboard30

Raport obrazuje zmienne niestandardowe utworzone przez użytkownika. Aby wyświetlał jakiekolwiek dane należy najpierw stworzyć taką zmienną (osobny artykuł).

Definiowane przez użytkownika

clipboard31

Raport przedstawiający podane wartość, gdy zostały zdefiniowane niestandardowe segmenty użytkowników dla naszej witryny.

Test porównawczy

Analiza porównawcza umożliwia porównywanie danych firmy ze zbiorczymi danymi innych firm z branży, które udostępniły te informacje Google. Otrzymujemy dzięki temu cenny kontekst, który ułatwia wyznaczanie trafnych celów, uzyskiwanie wglądu w tendencje panujące w branży i określanie skuteczności na tle konkurencji.

Kanały

clipboard32

Raport obrazuje porównanie wyników naszej witryny ze średnią witryn z branży z podziałem na rodzaj pozyskanego ruchu z następujących kanałów:

(Other) – inne kanały niż wymienione niżej
Organic Search – wyszukania organiczne (darmowe) w wyszukiwarce
Referral – odesłania z innych stron
Paid Search – płatne wyniki wyszukiwań
Direct – wejścia bezpośrednie na stronę
Social – pozyskanie ruchu z mediów społeczenościowych
Email – kampanie mailingowe
Display – reklamy displayowe
Other Advertising – inne reklamy nieskategoryzowane powyżej

Lokalizacja

clipboard33

Raport pokazuje porównanie wyników naszej witryny ze średnią witryn z branży w zależności z jakiej lokalizacji pochodzi pozyskany ruch w witrynie.

Urządzenia

clipboard34

W tym widoku możemy zobaczyć porównanie wyników naszej witryny ze średnią witryn z branży w zależności z jakiego urządzenia użytkownicy korzystali z naszej witryny (komputer stacjonarny, smartfon, tablet).

Wybór rodzaju analizy porównawczej

W menu w raportach Analiza porównawcza mamy do wyboru ponad 1600 kategorii branżowych. Można dodatkowo zawęzić dane według położenia geograficznego i wybrać jedną z siedmiu klasyfikacji natężenia ruchu. Pozwoli ona na porównanie swojej usługi z innymi usługami z naszej branży o podobnym natężeniu ruchu.

Przepływ użytkowników

Raport przedstawia w formie graficznej ścieżki użytkowników w witrynie, od źródła przez różne przeglądane strony aż po miejsce, w którym opuścili witrynę.

clipboard35

Raport ten, jak kilka podobnych raportów obrazujących przepływy użytkowników na stronie dostępnych w Google Analytics, pokazuje:

 • względną liczbę odwiedzin w witrynie według wybranego wymiaru (np. źródła odwiedzin, kampanii, przeglądarki)
 • względną liczbę odsłon strony lub grupy stron
 • szczegółowe dane o połączeniach, węzłach i wyjściach z węzłów, wyświetlane po najechaniu na nie kursorem myszy
Zespół INTLE
Zespół INTLE

Jesteśmy grupą praktyków marketingu internetowego z Krakowa. Codziennie z pasją przeprowadzamy kampanie dla ogólnopolskich i lokalnych marek. Fani optymalizacji, entuzjaści najnowszych rozwiązań, poszukiwacze wartościowego ruchu. To właśnie my!

Wiemy, że sukces nie jest dziełem przypadku. Składa się na niego wiele pojedynczych elementów: strategia, odpowiednie narzędzia, stała analityka kampanii i wiele więcej... W INTLE z pojedynczych klocków budujemy spójną całość, która generuje Twoje zyski. Takie podejście przynosi efekty każdego dnia.

Te artykuły mogą być dla Ciebie
Google Analytics  – co to jest i jakie ma zastosowanie w analityce internetowej?

Google Analytics  – co to jest i jakie ma zastosowanie w analityce internetowej?

Prowadzenie sklepu internetowego i kampanii marketingowych bez analityki internetowej to błądzenie we mgle. Jeśli poświęcasz sporą część swojego budżetu na SEO, kampanie na Facebooku czy Google Ads, to powinieneś wiedzieć, jaki wpływ na konwersję ma każdy z tych kanałów. generują lepszy zysk, czy inne opuszczane są natychmiast, a może w Twoim sklepie internetowym największym problemem są porzucane koszyki? Bez analityki internetowej możesz nie być świadomy powyższych problemów. Najpopularniejszym i darmowym narzędziem do weryfikacji ruchu i zachowania użytkowników na stronie jest Google Analytics. Zatem, co to jest Google Analytics, jakich danych może dostarczyć i dlaczego warto z niego korzystać? Przeczytaj!

czytaj dalej

Jak szybko i tanio usprawnić sklep dzięki wyciąganiu właściwych wniosków z badań UX

Jak szybko i tanio usprawnić sklep dzięki wyciąganiu właściwych wniosków z badań UX

W małym sklepie internetowym delikatne zmiany w UX niewiele zmienią. Aby faktycznie podnieść konwersję, trzeba zlokalizować duże, istotne problemy, a następnie je rozwiązać. Dobra informacja jest taka, że da się to zrobić stosunkowo niskim kosztem. W tym artykule pokażę, jak możesz samodzielnie znaleźć krytyczne błędy w UX sklepu internetowego

czytaj dalej

Automatyzacja marketingu w małych sklepach internetowych

Automatyzacja marketingu w małych sklepach internetowych

Na początku polecam odpowiedzieć sobie na pytanie czy rozumiemy czym jest marketing automation i jakie cele ma w naszym przypadku spełniać. Jeśli dopiero zaczynamy rozwijać biznes on-line i ruch na stronie jest niewielki warto odłożyć wdrażanie automatyzacji na później, a w pierwszej kolejności zająć się generowaniem ruchu i budowaniem świadomości brandu. Bez tego nawet najlepsze narzędzie nie będzie miało szans na pokazanie swoich możliwości. 

czytaj dalej

Co analizować w małym sklepie internetowym

Co analizować w małym sklepie internetowym

Na początku działalności sklep internetowy siłą rzeczy ma ograniczoną ilość danych o klientach. Zagłębianie się w szczegółowe analizy nie ma wtedy sensu. Na jakie metryki zwracać uwagę i jakie zachowania użytkowników analizować, gdy Twój e-commerce ma skalę do 10 000 wizyt miesięcznie? Dowiesz się z tego artykułu.

czytaj dalej

Co mówią o nas klienci

W lewo
W prawo

Współpracę z INTLE oceniam na bardzo udaną. Za największy atut uważam kompleksowe wsparcie i możliwość realizacji różnych projektów z jedną firmą.
Mimo, że prace przy rozwoju mojego sklepu realizowało kilku różnych specjalistów, za kontakt i przepływ informacji odpowiedzialna była jedna osoba - to duża wygoda i oszczędność mojego czasu!

Opinia marki BESIMO o Agencji interaktywnej INTLE

Robert Kornak

Z agencją INTLE współpracujemy od lat na wielu poziomach. Nasz sklep notuje znaczące wzrosty sprzedaży, znacznie większe niż jak byliśmy związani z konkurencyjnymi agencjami SEO. Firma Pana Łukasza jawi się jako rzetelny i pomocny partner w reklamowaniu naszego asortymentu oraz usług. Cenimy sobie wkład, zaangażowanie oraz elastyczność we współpracy. Polecam

Opinia marki Happytime o Agencji interaktywnej INTLE

Łukasz Łukawski

Wzorowa kompleksowa obsługa.
Współpracuję z firmą Intle od 3 lat. Wzorowa kompleksowa obsługa. Bardzo dobry kontakt z właścicielem oraz pracownikami. Przed nami jeszcze wiele lat wspólnych działań. Szczerze polecam 👍

Eco&Fit - opinia o współpracy

Mariusz Bernat

Dzięki współpracy z firmą Intle, rozwijamy sprzedaż internetową w dobrym kierunku. Przyczynia się do tego dobra komunikacja i zrozumienie naszych potrzeb. Mamy możliwość realizować poszczególne cele zgodnie z przyjętymi założeniami i weryfikować ich skuteczność poprzez odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych. Cenimy sobie rzetelność i uczciwość naszych partnerów.

karo.waw.pl - opinia o współpracy

karo.waw.pl

Mam bardzo pozytywne doświadczenia odnośnie współpracy SEO z Intle. Dostaję regularne miesięczne raporty, więc widzę za co płacę, a co najważniejsze widzę również efekty pracy agencji w postaci coraz większego ruchu i transakcji z wyszukiwania organicznego. Bardzo dobry kontakt z firmą, która stara się również edukować klienta.

Opinia EKCONCEPT

Ewa Korwin-Winogrodzka

Ale bajer!
Pani Marto, dziękuję całemu zespołowi INTLE! Pięknie to wygląda. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam!

Opinia o współpracy Angelex

Angelex Kancelaria prawna

Sklep Shoper.
Dużo pod górę i nie najtaniej, ale firma mimo problemów starała się jak mogła by problemy rozwiązać.

Dentistry - opinia dla INTLE

Dentistry

Nasza firma korzysta z usług firmy Intle od kilku lat, w bardzo szerokim zakresie. Profesjonalna obsługa - gwarantowane efekty.

Logos Dystrybucja - Opinia dla INTLE

Bartosz Urbański

Profesjonalna obsługa klientów, szeroki wachlarz usług. Polecamy firmę Intle.

Opinia SOTE dla INTLE

SOTE Jakubowicz

Możemy zdecydowanie polecić firmą "Intle" jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w dziedzinie usług internetowych i multimedialnych.

Agencja interaktywna INTLE - opinia Warmhouse

Warm House

Bardzo dobrze zredagowane teksty nie tylko pod względem stylistycznym, ale co istotne - także merytorycznym. Ciekawe i dopracowane w każdym szczególe.

Opinia sklepu Miękkie

Sylwia Synowiec

Polecamy!
Grafika sklepu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, co potwierdza się przy telefonach od klientów, którzy dzwoniąc, lub też pisząc e-maile często wspominają, że sklep jest bardzo ładny i przejrzysty. Pomimo okresu urlopowego, to projekt został wdrożony bardzo sprawnie. Podczas robienia ustaleń nad projektem, obsługa była rzetelna, konkretna i miła. Dziękujemy Intle :)

Opinia 32m2treningu dla Agencji INTLE

32m2treningu

Efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. A co najważniejsze nad całością czuwał Pan Marcin - specjalista SEO, który od początku buduje widoczność naszego sklepu w Google.
Współpracę z Intle cenimy przede wszystkim za kompleksowe i wielopoziomowe spojrzenie. Na każdym etapie współpracy pokazują nam nowe rozwiązania, inspiracje i możliwości rozwoju. Zrealizowaliśmy już wspólnie wiele ciekawych projektów i myślę, że jeszcze niejeden przed nami.

Sklep Kuchnia Włoska - opinia o INTLE

Anna Wójtowicz

W ramach współpracy INTLE zajęło się między innymi tworzeniem kontentu, komunikacją w Social Mediach, a po czasie również odświeżeniem grafiki naszej strony i pozycjonowaniem.
Współpracujemy od połowy 2019 roku, co samo w sobie stanowi najlepszą rekomendację.

Opinia marki PUSZMAN

Team Puszman