Zachowania – Czego (i gdzie) mogę dowiedzieć się o zachowaniu użytkowników na mojej stronie z Analytics | INTLE

Zachowania – Czego (i gdzie) mogę dowiedzieć się o zachowaniu użytkowników na mojej stronie z Analytics

|Analityka i Strategia Marketingowa|Zachowania – Czego (i gdzie) mogę dowiedzieć się o zachowaniu użytkowników na mojej stronie z Analytics

Aby otworzyć raport Zachowania:

1. Zaloguj się na konto Google Analytics
2. Wejdź do odpowiedniego widoku
3. Wybierz kartę Raportowanie
4. Na pasku nawigacyjnym Raport wybierz kolejno: Zachowanie

Raporty Zachowanie pomagają zorientować się, jak użytkownicy korzystają z Twojej witryny lub aplikacji. Możesz sprawdzić, ile ekranów i w jakiej kolejności oglądają użytkownicy podczas jednej sesji oraz jak długo trwa typowa sesja. Możesz też sprawdzić statystyki innych działań, które są wyjątkowe dla Twojej witryny lub aplikacji, takich jak rekomendacje społecznościowe, kliknięcia reklam czy odtworzenia wideo. W raportach Zachowanie w widoku aplikacji możesz też sprawdzić liczbę zarejestrowanych błędów technicznych, w tym awarii aplikacji, oraz jak długo ładują się poszczególne elementy aplikacji.

Ogółem

W zakładce Ogółem możemy zobaczyć podstawowe informacje o odwiedzalności naszej strony w zadanym czasie. Możemy sprawdzić ile było odsłon, unikalnych odsłon, jaki jest średni czas spędzony na stronie oraz jaki był współczynnik odrzuceń. Dowiemy się również jaki procent wizyt był zakończony na naszej stronie.

Dane te możemy porównać z:

1111

 • najpopularniejszymi stronami
 • najczęściej wyświetlanymi tytułami stron
 • liczbą i hasłami wyszukiwanymi w stronie (o ile oferujemy taką możliwość)
 • zdarzeniami na stronie (o ile utworzyliśmy jakieś zdarzenie)

Przepływ zachowań

Raport Przepływ użytkowników przedstawia w formie graficznej ścieżki użytkowników w witrynie, od źródła przez różne przeglądane strony aż po miejsce, w którym opuścili witrynę. Możesz używać raportu Przepływ użytkowników, aby porównywać natężenie ruchu pochodzącego z różnych źródeł, badać wzorce ruchu w witrynie i rozwiązywać problemy ze skutecznością witryny.

Wizualizacja Przepływ użytkowników pokazuje:

 • względną liczbę odwiedzin w witrynie według wybranego wymiaru (np. źródła odwiedzin, kampanii, przeglądarki);
 • względną liczbę odsłon strony lub grupy stron;
 • szczegółowe dane o połączeniach, węzłach i wyjściach z węzłów, wyświetlane po najechaniu na nie kursorem myszy.

Zawartość witryny

Wszystkie strony

W tym raporcie sprawdzimy wszystkie nasze zindeksowane strony. Domyślnie strony pogrupowane są od najczęściej wyświetlanych do najmniej. Możemy również sprawdzić ile dane strony:

 • miały odsłon (sprawdź definicje w słowniku)
 • miały unikalnych odsłon
 • średni czas spędzony na stronie
 • ile nastąpiło wyjść z danej strony
 • jaki był współczynnik odrzuceń dla poszczególnych stron
 • jaki jest procent wyjść każdej ze stron
 • wartość strony wyliczany na podstawie informacji zawartych z konwersji e-commerce

Raport ten pozwala w łatwy sposób ocenić, które z naszych podstron w serwisie są atrakcyjnie i przynoszą konwersję, a nad którymi należałoby popracować.

Analiza treści

Z tego raportu dowiemy się jakie treści są najbardziej atrakcyjne dla użytkownika. Treści te są automatycznie pogrupowane w główne wątki, którymi w przypadku sklepów internetowych są np. strony główne, kategorie i inne z których następuje przekierowanie na stronę docelową.

W tym raporcie domyślnie widzimy poziom pierwszy ścieżek strony. Klikając w nią przekieruje nas do poziomy 2 ścieżek strony gdzie zobaczymy najpopularniejsze strony odwiedzane np. w ramach danej kategorii.

Tutaj również mamy do dyspozycji takie dane jak:

 • odsłony (sprawdź definicję w słowniku)
 • unikalne odsłony strony
 • średni czas spędzony na stronie
 • współczynnik odrzuceń dla poszczególnych stron
 • procent wyjść każdej ze stron

Strony docelowe

Z raportu Strony docelowe dowiemy się przez jakie strony użytkownicy weszli do Twojej witryny. Raport domyślnie wyświetla najpopularniejsze strony od góry. Najczęściej jest to strona główna.

Raport jest podzielony na 3 sekcje:

Pozyskiwanie, gdzie zobaczymy:

 • ilość sesji
 • procent nowych sesji
 • ilość nowych użytkowników

Zachowanie

 • jaki jest współczynnik odrzuceń
 • ilość stron na sesję
 • średni czas trwania sesji

Konwersje (ukończenie celów)

 • jaki jest współczynnik konwersji celu w %
 • ile nastąpiło realizacji celu
 • jaka jest wartość celu (o ile nadaliśmy mu wartość lub wartość e-commerce)

Strony wyjścia

Raport ten przedstawia zestawienie stron i ich procentowy udział w sumie wszystkich wyjść z naszej strony. Strony wyjścia to ostatnia strona na naszej stronie z którą użytkownik wszedł w interakcje.

Szybkość witryny

Ogółem

clipboard05

Raport ten przedstawia średni czas wczytywania naszej strony. Raport ten oprócz samego czasu potrzebnego na wczytanie strony prezentuje również:

 • średni czas przekierowania
 • średni czas wyszukiwania domeny
 • średni czas połączenia z serwerem
 • średni czas reakcji serwera
 • średni czas pobierania strony

Dane te możemy analizować pod katem szybkości ładowania strony w:

 • poszczególnych przeglądarkach (opera, chrome, firefox, itd.)
 • poszczególnych krajach
 • poszczególne strony w naszym serwisie.

Czas wczytywania

Sekcja ta podzielona jest na 3 części:

5555

 • eksplorator

clipboard06

W tym widoku mamy listę wszystkich naszych stron w serwisie z podziałem na liczbę odsłon każdej z tych stron ale przede wszystkim podany jest czas ładowania strony w odniesieniu do średniego czasu ładowania strony. Raport ten pokazany jest w formie kolorowych słupków, które łatwo obrazują jak dana strona odbiega na plus lub minus w stosunku do średniej strony.

 • dystrybucja

clipboard07

W tej zakładce możemy zaobserwować jaki procentowo udział naszych stron w serwisie mieści się w poszczególnych czasach ładownia strony:

0 – 1
1 – 3
3 – 7
7 – 13
13 – 21
21 – 35
35 – 60
60+

Każdą z tych wartości możemy rozwinąć klikając przycisk „+” i jeszcze dokładniej zobaczyć jak długo ładują się strony w naszym serwisie. Dane wyrażone są w łatwo czytelnych słupkach.

 • nakładka mapy

clipboard08

Widok ten prezentuje dane jak długo ładuje się nasza strona w poszczególnych krajach w porównaniu ze średnim czasem ładowania strony. Raport ten pokazany jest w formie kolorowych słupków, które łatwo obrazują jak dana strona odbiega na plus lub minus w stosunku do średniej strony.

Sugestie dotyczące strony

6666

W tej zakładce Google Analitycs wykorzystując narzędzie PageSpeed Insights, przekazuje uwagi, których wdrożenie przyśpieszy działanie naszego serwisu.

W głównym widoku mamy listę wszystkich stron gdzie oprócz liczby odsłon oraz średniego czasu wczytywania każdej z nich mamy podane sugestie dotyczące szybkości strony oraz ocenę PageSpeed.

Klikając w kolumnie „Sugestie dotyczące szybkości” w link z podaną ilością sugestii (np. „łącznie 7”) zostanie wyświetlone dodatkowe okienko gdzie Page Speed Insights (narzędzie google developers) wczyta daną stronę i pokaże nam dokładne wyniki co do szybkości i błędów oraz sugestii ich rozwiązania.

Po analizie strony WWW otrzymujemy listę sugestii dotyczącą:

 • wykorzystania pamięci podręcznej
 • renderowania JavaScript i CSS
 • optymalizacji obrazów (formatowanie, kompresja)
 • czasu odpowiedzi serwera
 • kompaktowania kodu CSS i HTML
 • priorytetyzacji treści
 • przekierowań strony
 • kompresji
 • zmniejszania pliku JavaScript

Przypisane są do nich poziomy optymalizacji i konieczności poprawy:

rozwiązanie tego problemu może mieć duży wpływ na szybkość wyświetlania strony.
rozważ rozwiązanie tego problemu, jeżeli nie będzie to wymagało zbyt wiele pracy.
znakomicie, brak poważnych błędów.

Własne pomiary czasu

Zakładka pokazująca ustawione pomiary czasu przez użytkownika. Możemy je porównać z wszystkimi w/w pomiarami dokonywanymi automatycznie przez Google Analytics (osobny artykuł).

clipboard11

Wyszukiwanie w witrynie

Raporty w tym dziale zobrazują nam co użytkownicy wpisują w wyszukiwarce na naszej stronie i jak potem kształtuje się ich wędrówka po poszczególnych podstronach serwisu.
Aby ta zakładka pokazała nam jakieś dane musimy najpierw odpowiednio skonfigurować moduł wyszukiwania na naszej stronie w ustawieniach Google Analytics (osobny artykuł)

Ogółem

clipboard12

Zakładka ogółem obrazuje nam wizyty w wykorzystaniem wyszukiwarki w witrynie łącznie. Dodatkowe informacje to:

 • Sesje połączone z wyszukiwaniem
 • Łączna liczba unikalnych wyszukiwań
 • Liczba odsłon stron wyników/wyszukiwanie
 • Procent wyjść z wyszukiwania
 • Procent zawężeń wyszukiwania
 • Czas po wyszukiwaniu
 • Średnia głębokość wyszukiwania

Widok prezentuje nam również:

 • wyszukiwane hasło czyli najczęściej wpisywane hasło w naszej wyszukiwarce
 • kategoria wyszukiwania w witrynie

Korzystanie

clipboard14

Zakładka korzystanie obrazuje nam ilość sesji z podziałem na wizyty z udziałem wyszukiwania oraz wizyty w których nie użyto wyszukiwarki na stronie.

Wyszukiwane hasła

clipboard15

Na tej stronie zobaczymy dokładnie jaka ilość (a nie tylko procent) odpowiadała poszczególnym hasłom wyszukiwania. Głównie dowiemy się jaka była łączna liczba unikalnych wyszukiwani (powtarzające się wyszukiwania w ciągu jednej sesji są ignorowane) ale również:

 • jaka była liczba odsłon stron wyników/wyszukiwanie
 • jaki jest procent wyjść z wyszukiwania
 • procent zawężeń wyszukiwania
 • czas spędzony w witrynie po wyszukiwaniu
 • jaka jest średnia głębokość wyszukiwania

Strony wyszukiwania

clipboard17

Raport ten przedstawia strony, z których użytkownicy przeszukują Twoją witrynę. Czyli po prostu jest to lista stron w naszej witrynie gdzie użytkownicy korzystają z wyszukiwarki. Dane domyślnie prezentowane są od największej ilości wyszukiwani do najmniejszej.
Dodatkowe wymiary są takie same jak w raportach „wyszukiwane hasła”

Zdarzenia

Zdarzenia to interakcje użytkowników z treścią, które możesz śledzić niezależnie od wczytywania strony internetowej lub ekranu. Zdarzenia pozwalają nam ocenić, jak wyglądają konkretne działania użytkownika, czyli interakcja z tym, co znajduje się na naszej stronie. Śledzonymi zdarzeniami mogą być np. pobrania, kliknięcia reklam mobilnych, gadżety, elementy Flash, osadzone elementy AJAX oraz odtworzenia filmów.

Ogółem

clipboard18

Raport ten zawiera ogólne informacje na temat zdarzeń, podając ich całkowitą liczbę, unikalność, wartość oraz procentowy rozkład. Jak utworzyć zdarzenie (osobny artykuł)

Najczęstsze zdarzenia

clipboard19

Zakładka ta prezentuje bardziej precyzyjny raport, wyświetlający informacje z najczęstszymi zdarzeniami.

Strony zdarzeń

7777

Raport Strony zdarzeń pokazuje liczbę zdarzeń, ich unikalność oraz wartość dla konkretnej podstrony.

Przebieg zdarzeń

clipboard032

Widok ten prezentuje wykres obrazujący przepływ zdarzeń w sposób krokowy. Jest zbliżony do wykresów prezentowanych w raportach np. Przepływ użytkowników.

Wydawca

Informacje w tej zakładce dostępne są dla wydawców treści udostępniających powierzchnie reklamowe w programie Google AdSense.

Eksperymenty

Raporty przy pomocy eksperymentów możemy zobaczyć jeśli mamy stworzone (jak stworzyć eksperyment – osobny artykuł) różne wersje tej samej strony. Musimy mieć oddzielny adres URL dla każdej strony czyli jeśli mamy stronę index.php i chcemy sprawdzić jak zmiana np. koloru tła wpłynie na realizację celu na stronie musimy stworzyć drugą, w pełni funkcjonalną wersję strony z innym adresem czyli np. index1.php.

Oceń post
Zespół INTLE
Zespół INTLE

Jesteśmy grupą praktyków marketingu internetowego z Krakowa. Codziennie z pasją przeprowadzamy kampanie dla ogólnopolskich i lokalnych marek. Fani optymalizacji, entuzjaści najnowszych rozwiązań, poszukiwacze wartościowego ruchu. To właśnie my!

Wiemy, że sukces nie jest dziełem przypadku. Składa się na niego wiele pojedynczych elementów: strategia, odpowiednie narzędzia, stała analityka kampanii i wiele więcej... W INTLE z pojedynczych klocków budujemy spójną całość, która generuje Twoje zyski. Takie podejście przynosi efekty każdego dnia.

Kategorie: Analityka i Strategia Marketingowa

Tagi:

Spodobał Ci się artykuł?

Oceń post

Śledź nas na:

Potrzebujesz więcej informacji? Te artykuły mogą być dla Ciebie

Jak szybko i tanio usprawnić sklep dzięki wyciąganiu właściwych wniosków z badań UX

12 wrz 2019

W małym sklepie internetowym delikatne zmiany w UX niewiele zmienią. Aby faktycznie podnieść konwersję, trzeba zlokalizować duże, istotne problemy, a następnie je rozwiązać. Dobra informacja jest taka, że da się to zrobić stosunkowo niskim kosztem. W tym artykule pokażę, jak możesz samodzielnie znaleźć krytyczne błędy w UX sklepu internetowego

Co analizować w małym sklepie internetowym

09 gru 2019

Na początku działalności sklep internetowy siłą rzeczy ma ograniczoną ilość danych o klientach. Zagłębianie się w szczegółowe analizy nie ma wtedy sensu. Na jakie metryki zwracać uwagę i jakie zachowania użytkowników analizować, gdy Twój e-commerce ma skalę do 10 000 wizyt miesięcznie? Dowiesz się z tego artykułu.

Jak sprawdzić, jak działa konkurencja

23 gru 2019

Budowanie strategii komunikacji marki warto zacząć od początku, czyli od analizy rynku, konkurencji i oceny swoich dotychczasowych działań. Tylko wtedy możesz mieć pewność, że Twoje projekty wejdą na wyższy poziom, wyróżnią się na tle innych i trafią w oczekiwania grupy docelowej.

Co mówią o nas klienci

Ale bajer!

Pani Marto, dziękuję całemu zespołowi INTLE! Pięknie to wygląda. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam!

Team Angelex

Wzorowa kompleksowa obsługa.

Współpracuję z firmą Intle od 3 lat. Wzorowa kompleksowa obsługa. Bardzo dobry kontakt z właścicielem oraz pracownikami. Przed nami jeszcze wiele lat wspólnych działań. Szczerze polecam 👍

Mariusz Bernat

Mam bardzo pozytywne doświadczenia odnośnie współpracy SEO z Intle. Dostaję regularne miesięczne raporty, więc widzę za co płacę, a co najważniejsze widzę również efekty pracy agencji w postaci coraz większego ruchu i transakcji z wyszukiwania organicznego. Bardzo dobry kontakt z firmą, która stara się również edukować klienta.

Ewa Korwin-Winogrodzka

Sklep Shoper.

Dużo pod górę i nie najtaniej, ale firma mimo problemów starała się jak mogła by problemy rozwiązać.

Dentistry

Nasza firma korzysta z usług firmy Intle od kilku lat, w bardzo szerokim zakresie. Profesjonalna obsługa - gwarantowane efekty.

Bartosz Urbański

Profesjonalna obsługa klientów, szeroki wachlarz usług. Polecamy firmę Intle.

SOTE Jakubowicz

Możemy zdecydowanie polecić firmą "Intle" jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w dziedzinie usług internetowych i multimedialnych.

Warm House

Bardzo dobrze zredagowane teksty nie tylko pod względem stylistycznym, ale co istotne - także merytorycznym. Ciekawe i dopracowane w każdym szczególe.

Sylwia Synowiec

Polecamy!

Grafika sklepu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, co potwierdza się przy telefonach od klientów, którzy dzwoniąc, lub też pisząc e-maile często wspominają, że sklep jest bardzo ładny i przejrzysty. Pomimo okresu urlopowego, to projekt został wdrożony bardzo sprawnie. Podczas robienia ustaleń nad projektem, obsługa była rzetelna, konkretna i miła. Dziękujemy Intle :)

32m2treningu

Efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. A co najważniejsze nad całością czuwał Pan Marcin - specjalista SEO, który od początku buduje widoczność naszego sklepu w Google.

Współpracę z Intle cenimy przede wszystkim za kompleksowe i wielopoziomowe spojrzenie. Na każdym etapie współpracy pokazują nam nowe rozwiązania, inspiracje i możliwości rozwoju. Zrealizowaliśmy już wspólnie wiele ciekawych projektów i myślę, że jeszcze niejeden przed nami.

Anna Wójtowicz

Współpracę z INTLE oceniam na bardzo udaną. Za największy atut uważam kompleksowe wsparcie i możliwość realizacji różnych projektów z jedną firmą.

Mimo, że prace przy rozwoju mojego sklepu realizowało kilku różnych specjalistów, za kontakt i przepływ informacji odpowiedzialna była jedna osoba - to duża wygoda i oszczędność mojego czasu!

Robert Kornak

W ramach współpracy INTLE zajęło się między innymi tworzeniem kontentu, komunikacją w Social Mediach, a po czasie również odświeżeniem grafiki naszej strony i pozycjonowaniem.

Współpracujemy od połowy 2019 roku, co samo w sobie stanowi najlepszą rekomendację.

Team Puszman