Aby otworzyć raport Odbiorcy:
1. Zaloguj się na konto Google Analytics
2. Wejdź do odpowiedniego widoku
3. Wybierz kartę Raportowanie
4. Na pasku nawigacyjnym Raport wybierz kolejno: Odbiorcy

Raporty Odbiorcy pomagają zorientować się, jak najwięcej o użytkownikach. Gdzie są oraz jak często, jak długo i na jakich urządzeniach korzystają z Twoich treści. Za pomocą raportów Odbiorcy możesz dowiedzieć się, kto korzysta z Twoich treści.

Ogółem

clipboard01

Raporty o odbiorcach zawierają informacje o charakterystyce Twoich odbiorców. Możemy zobaczyć:
Sesje, Użytkownicy, Odsłony, Strony / sesja, Śr. czas trwania sesji, Współczynnik odrzuceń, Procent nowych sesji
dla takich danych jak:

 • demograficzne: język, kraj i miejscowość
 • system: przeglądarka, system operacyjny i dostawca usług
 • ruch mobilny: system operacyjny, dostawca usług i rozdzielczość ekranu

Aktywni użytkownicy

 

clipboard02Możesz monitorować aktywnych użytkowników przez 1, 7, 14 lub 30 dni, by śledzić na bieżąco poziom ich zadowolenia z witryny lub aplikacji. Dane to można potem porównać z ogólną liczbą użytkowników i sprawdzić procent ich aktywności.

clipboard03

Jeśli liczba użytkowników kształtuje się poniżej oczekiwań, należy sprawdzić trafność strony w stosunku do oczekiwań użytkowników. Warto aby UX oraz projekt witryny lub aplikacji był jak najbardziej wygodny dla użytkowników a treści na stronie jak najbardziej interesujące.

Analiza kohortowa

Kohorta to grupa użytkowników, którzy mają wspólną cechę określoną w danym raporcie za pomocą wymiaru Analytics. Na przykład wszyscy użytkownicy z tą samą Datą pozyskania należą do tej samej kohorty. Raport analizy kohortowej umożliwia wyodrębnianie i analizowanie zachowań w obrębie danej kohorty.

clipboard04

Analiza kohortowa pozwala zrozumieć zachowanie poszczególnych grup w oderwaniu od wszystkich użytkowników jako całości. Przykłady wykorzystania to między innymi:

 • analiza poszczególnych kohort pod kątem reakcji na krótkoterminowe działania marketingowe, np. jednodniowe kampanie e-mailowe.
 • analiza jak zachowanie i wyniki poszczególnych grup użytkowników zmieniają się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc, w porównaniu z czasem pozyskania tych użytkowników.
 • dzielenie użytkowników na grupy na podstawie wspólnych cech (np. Daty pozyskania), a następnie analiza zachowania tych grup pod kątem takich danych jak Zatrzymanie użytkowników czy Przychody.

clipboard05

Można wybrać zakres analizy według jednego dnia, tygodnia lub miesiąca.

clipboard06

Pozyskane informacje pozwalają nam na bardzo szeroki wybór konkretnych danych do prezentacji i analizy kohortowej.

Eksplorator użytkownika

clipboard08

Widok pokazuje zachowania konkretnego użytkownika. Dzięki temu narzędziu zobaczymy dokładnie co robił dany użytkownik, o której dokładnie godzinie wyświetlił konkretną stronę, czy wykonał jakie zdarzenie. Zobaczymy również np. zakupione przez niego produkty, czy inne zrealizowane cele.

Najważniejsze jednak jest to, że w odróżnieniu do reszty raportów, dane te nie ograniczają się tylko do jednej sesji. Eksplorator użytkownika pozwala nam śledzić to co robi dany użytkownik w serwisie przez cały czas, od początku kiedy pierwszy raz trafił do naszego serwisu. Dostajemy informację ile sesji użytkownik odbył, jakie przychody wygenerował, ile zawarł transakcji, jaki jest łączny czas jego obecności w serwisie oraz jaką drogą został pozyskany.

Klikając w poszczególny identyfikator użytkownika zostajemy przeniesieni do karty raportu danego użytkownika.

clipboard09

Możemy przefiltrować dane wg 4 kategorii: Odsłona, Cel, E-commerce i Zdarzenie.

1111

Każdą poszczególną możemy kliknąć i przyjrzeć się bardziej szczegółowa, np. obejrzeć całą transakcję użytkownika wraz z jego koszykiem.

clipboard11

 

Dane demograficzne

Poznanie składu odbiorców pod względem wieku i płci umożliwia precyzyjne dostosowanie zawartości witryny i reklam, poczynając od grafiki, języka i technologii stosowanej w witrynie do treści kreacji oraz miejsc docelowych reklam.

clipboard12

Dostępnych jest pięć wymiarów: Wiek, Płeć, Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku i Inne kategorie:

 • Wiek dzieli użytkowników na sześć kategorii: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 i 65+.
 • Płeć dzieli użytkowników na mężczyzn i kobiety.
 • Kategorie podobieństwa dzielą użytkowników ze względu na styl życia; np. Technofile, Fani sportu i Miłośnicy gotowania.
 • Segmenty na rynku dzielą użytkowników ze względu na ich zainteresowania zakupowe.
 • Inne kategorie zapewniają najbardziej szczegółowy, najdokładniejszy obraz użytkowników. Przykładowo wśród Kategorii podobieństwa znajduje się ogólna kategoria Miłośnicy jedzenia, a wśród Innych kategorii występują kategorie szczegółowe typu Przepisy kulinarne/Kuchnia regionalna/Azja Wschodnia.

clipboard13

W raporcie o wieku użytkowników mamy pokazane wszystkie podstawowe dane (sesje, średni czas na stronie, konwersje itd.) domyślnie dla wszystkich grup wiekowych. Aby dokładniej przyjrzeć się tylko jednej z nich musimy odznaczyć całą resztę. Klikając w jakąkolwiek grupę wiekową otrzymamy dane z podziałem na płeć w tej konkretnie grupie wiekowej.

clipboard14

W raporcie o płci użytkowników mamy pokazane wszystkie podstawowe dane (sesje, średni czas na stronie, konwersje itd.) domyślnie dla obu płci. Aby dokładniej przyjrzeć się tylko jednej z nich musimy odznaczyć drugą. Klikając w którąś z dwóch płci otrzymamy dane z podziałem na wszystkie grupy wiekowe dla tej konkretnie płci.

Zainteresowania

Ogółem

clipboard15

Informacje o zainteresowaniach pozwalają rozszerzyć reklamę na powiązane rynki (kategorie podobieństwa) i skoncentrować działania reklamowe lub treści na stronie, na użytkownikach, którzy wykazują zainteresowanie tymi treściami lub zakupem konkretnych produktów (segmenty na rynku, inne kategorie)

clipboard16

Widok ten prezentuje podział danych (Pozyskiwanie, Zachowanie i Konwersje) według Kategorii podobieństwa.

Segmenty na rynku

clipboard17

Segmenty pozwalają wydzielić i przeanalizować te podzbiory danych, dzięki czemu można badać trendy związane z poszczególnymi elementami działalności i odpowiednio na nie reagować. Użytkownicy z tych segmentów będą prawdopodobnie bardziej zainteresowani zakupem produktów lub usług z określonej kategorii.

Inne kategorie

clipboard18

Raport przedstawiający inne kategorie niż w powyższych raportach z których zainteresowani użytkownicy trafiają na naszą witrynę.

Dane geograficzne

Pokazuje jak użytkownicy, z różnych miejscowości ale również krajów zachowują się korzystając z naszej witryny.
Pozwala to na bardziej precyzyjne dopasowanie treści pod kątem regionalnym ale również na lepsze targetowanie grup docelowych podczas tworzenia kampanii reklamowych.

clipboard19

Raport język pokazuje jakie były ustawienia preferencji języka użytkowników witryny. Dla naszego kraju określenia języka to „pl” oraz „pl-pl”. Należy wziąć pod uwagę, że podczas korzystania z internetu użytkownicy deklarują język jakim się posługują i nie zawsze jest to ich ojczysty.

clipboard20

Raport lokalizacja pokazuje jakie były ustawienia preferencji lokalizacji użytkowników witryny. Po kliknięciu w dany kraj rozwija nam się lista z podziałem na regiony danego kraju, a po kliknięciu w region – na miasta.
Tak samo jak w przypadku języka, również w lokalizacja nie zawsze pokazuje dokładnie skąd pochodził użytkownik. W błąd mogą wprowadzać programy przekierowujące ruch lub inne ustawienia prywatności użytkownika. Często również są to adresy siedzib prowiderów internetowych a nie miejsca zamieszkania użytkownika.

Zachowanie

Sprawdzimy tutaj „siłę przyciągania” witryny oraz tego, jak skutecznie zachęcamy nowych użytkowników do powtórnych odwiedzin. Można tutaj zobaczyć wpływ nowych i powracających użytkowników na przychody.

Raport ten pokazuje udział procentowy nowych oraz powracających użytkowniku w zestawieniu z najważniejszymi danymi:

Pozyskiwanie

 • ilość sesji
 • procent nowych sesji
 • ilość nowych użytkowników

Zachowanie

 • współczynnik odrzuceń
 • ilość stron na sesję
 • średni czas trwania sesji

Konwersje

 • współczynnik konwersji celu
 • realizacje celu
 • wartość celu

Częstotliwość wizyt

clipboard23

Raport ten obrazuje w postaci wykresu słupkowego częstotliwość wizyt na stronie z podziałem na ilość sesji jakie wykonali użytkownicy.

Zaangażowanie

clipboard24

Raport ten obrazuje w postaci wykresu słupkowego zaangażowanie użytkowników na stronie z podziałem na czas trwania sesji jaki użytkownicy spędzili na stronie.

Technologia

W tych raportach możemy sprawdzić za pomocą jakich technologii użytkownicy docierają do treści w serwisie. Dzięki temu można zapewnić pełną zgodność witryny z obecnymi przeglądarkami, nie zapominając przy tym o wymaganiach użytkowników przeglądarek i aplikacji mobilnych.

Przeglądarka

2222

Raport przedstawiający listę przeglądarek, z których korzystają użytkownicy witryny.

Sieć

clipboard27

Raport przedstawia nazwy dostawców usług internetowych (ISP) obsługujących użytkowników witryny.

Ruch mobilny

Ogółem

clipboard28

Raport obrazujący typ urządzenia: komputer, tablet lub telefon komórkowy z jakiego korzystał użytkownik podczas wizyty na naszej witrynie.

Urządzenia

clipboard29

Raport pokazuje z jakiego urządzenia (marka, model i nazwa marketingowa, które są używane do identyfikacji urządzenia) korzystał użytkownik podczas wizyty u nas na stronie.

Niestandardowe

Gdy brakuje nam potrzebnych danych możemy rozszerzyć zakres segmentów za pomocą zmiennych niestandardowych na poziomie użytkownika, które umożliwiają identyfikowanie odbiorców według grup zachowań w określonym zakresie dat, a nie pojedynczych działań w witrynie.

Zmienne niestandardowe

clipboard30

Raport obrazuje zmienne niestandardowe utworzone przez użytkownika. Aby wyświetlał jakiekolwiek dane należy najpierw stworzyć taką zmienną (osobny artykuł).

Definiowane przez użytkownika

clipboard31

Raport przedstawiający podane wartość, gdy zostały zdefiniowane niestandardowe segmenty użytkowników dla naszej witryny.

Test porównawczy

Analiza porównawcza umożliwia porównywanie danych firmy ze zbiorczymi danymi innych firm z branży, które udostępniły te informacje Google. Otrzymujemy dzięki temu cenny kontekst, który ułatwia wyznaczanie trafnych celów, uzyskiwanie wglądu w tendencje panujące w branży i określanie skuteczności na tle konkurencji.

Kanały

clipboard32

Raport obrazuje porównanie wyników naszej witryny ze średnią witryn z branży z podziałem na rodzaj pozyskanego ruchu z następujących kanałów:

(Other) – inne kanały niż wymienione niżej
Organic Search – wyszukania organiczne (darmowe) w wyszukiwarce
Referral – odesłania z innych stron
Paid Search – płatne wyniki wyszukiwań
Direct – wejścia bezpośrednie na stronę
Social – pozyskanie ruchu z mediów społeczenościowych
Email – kampanie mailingowe
Display – reklamy displayowe
Other Advertising – inne reklamy nieskategoryzowane powyżej

Lokalizacja

clipboard33

Raport pokazuje porównanie wyników naszej witryny ze średnią witryn z branży w zależności z jakiej lokalizacji pochodzi pozyskany ruch w witrynie.

Urządzenia

clipboard34

W tym widoku możemy zobaczyć porównanie wyników naszej witryny ze średnią witryn z branży w zależności z jakiego urządzenia użytkownicy korzystali z naszej witryny (komputer stacjonarny, smartfon, tablet).

Wybór rodzaju analizy porównawczej

W menu w raportach Analiza porównawcza mamy do wyboru ponad 1600 kategorii branżowych. Można dodatkowo zawęzić dane według położenia geograficznego i wybrać jedną z siedmiu klasyfikacji natężenia ruchu. Pozwoli ona na porównanie swojej usługi z innymi usługami z naszej branży o podobnym natężeniu ruchu.

Przepływ użytkowników

Raport przedstawia w formie graficznej ścieżki użytkowników w witrynie, od źródła przez różne przeglądane strony aż po miejsce, w którym opuścili witrynę.

clipboard35

Raport ten, jak kilka podobnych raportów obrazujących przepływy użytkowników na stronie dostępnych w Google Analytics, pokazuje:

 • względną liczbę odwiedzin w witrynie według wybranego wymiaru (np. źródła odwiedzin, kampanii, przeglądarki)
 • względną liczbę odsłon strony lub grupy stron
 • szczegółowe dane o połączeniach, węzłach i wyjściach z węzłów, wyświetlane po najechaniu na nie kursorem myszy

Bez kategorii

Pozostałe wpisy

Zobacz wszystkie
Jak przedstawić się klientom? Sprawdź najlepsze praktyki! Czytaj więcej
 Jak ustalić najważniejsze cele dla sklepu internetowego w Google Analytics Jak każdy biznes jest inny tak każdy sklep internetowy jest inny i ma inne cele do osiągnięcia aby przyniosły zysk. Dla… Czytaj więcej
Trendy we współczesnym projektowaniu, które powinieneś znać Pratik Dholakiya - jeden z czołowych ekspertów online marketingu - twierdzi, że 2016 będzie rokiem materiałów wizualnych w internecie. To więc… Czytaj więcej

Aby prawnie zastrzec nazwę Twojej firmy lub domeny internetowej oraz znak graficzny, musisz zarejestrować te elementy jako znak towarowy.

Dzięki naszym 5 wskazówkom procedura zastrzegania znaku towarowego nie będzie dla Ciebie tajemnicą.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
 • Gdzie możesz zarejestrować swój znak towarowy?
 • Jak wygląda i ile kosztuje taka procedura?

Wskazówka 1 – Sprawdź, gdzie zarejestrować znak towarowy

Jeśli chcesz skorzystać z procedury krajowej, znak towarowy zastrzeżesz w Urzędzie Patentowym RP, który znajduje się w Warszawie. Firmy, które działają na terenie Unii Europejskiej, docenią możliwość zarejestrowania znaku towarowego na jej terenie. W tym przypadku wnioski należy składać do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania).

Zapamiętaj!

Nie musimy osobiście składać wniosku, może zrobić to za nas specjalista, np. rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny.

Wskazówka 2 – Skalkuluj koszty

W publikacji prawnika Mikołaja Lecha pt. „10 rzeczy, które musisz wiedzieć o ochronie marki” znajdziemy kalkulację przeciętnego zgłoszenia związanego z rejestracją do 3 klas towarowych. Oto jak kształtują się koszty:

Zapamiętaj!

Przygotowując swoje zgłoszenie, korzystaj z narzędzia TMClass, który zawiera wykaz towarów i usług, respektowany przez większość Urzędów Patentowych

1. W Polsce

 • Zgłoszenie znaku towarowego do 3 klas towarowych – 550 zł.
 • Opłata za każdą klasę powyżej trzech – 120 zł.
 • Opłata za 10-letni okres ochronny (3 klasy towarowe) – 400 zł, powyżej trzech 450 zł za każda klasę.
 • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 zł.

Czas trwania procedury: około 12 miesięcy.

 

2. W Unii Europejskiej

 • Opłata za zgłoszenie i ochronę do 3 klas towarowych – 1050 euro.
 • Opłata za zgłoszenie i ochronę do 3 klas towarowych dokonana online – 900 euro.
 • Dopłata za zgłoszenie za każdą klasę towarową powyżej trzeciej – 150 euro.

Czas trwania procedury: około 6 miesięcy.

Wskazówka 3 – Przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź dostępność znaku (słownego lub słowno-graficznego)

Jest to bardzo ważne, żeby nie narazić się w późniejszej procedurze na odrzucenie zgłoszenia. Aby to zrobić, przeszukaj poniższe bazy:

 • bazę znaków krajowych,
 • bazę znaków Unii Europejskiej,
 • bazę znaków międzynarodowych.

Wiesz już, gdzie masz zarejestrować swój znak towarowy, orientujesz się, jakie są koszty, wybrałeś klasy towarowe. Czas na ostateczną decyzję: czy zgłosić znak słowny, a może słowno-graficzny? Pamiętaj, że zastrzegając znak słowny zabezpieczasz tylko brzmienie słów, natomiast ochrona słowno-graficzna chroni słowo w ramach określonej szaty graficznej. Specjaliści przekonują, że ze względu na grafikę, która pozwala na lepsze odróżnianie się, łatwiej uzyskać ochronę na znaki słowno-graficzne.

Wskazówka 4 – Jak wygląda procedura krajowa

Oto 6 najważniejszych kroków do zarejestrowania Twojego znaku towarowego w Polsce:

 • Wypełnij podanie i ureguluj opłatę za zgłoszenie.
 • W terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia Twoje zgłoszenie pojawi się w bazie Register Plus dla znaków towarowych.
 • Jeśli Urząd Patentowy nie znajdzie przeszkód rejestracyjnych, Twoje zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.
 • Osoby trzecie mają 3 miesiące, by wnieść ewentualny sprzeciw do Twojego zgłoszenia.
 • Urząd Patentowy wydaje ostateczną decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub jego odmowie.
 • W przypadku udzielenia prawa dokonaj opłaty za ochronę i publikację.

Wskazówka 5 – Jak chronić znak towarowy w Unii Europejskiej?

Pamiętaj, że dokonując tylko jednej rejestracji w ramach unijnego znaku towarowego, otrzymujesz ochronę w 28 państwach członkowskich UE.

Zgłoszenie możesz złożyć na kilka sposobów:

 • Drogą elektroniczną poprzez stronę Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante,
 • Pocztą na adres EUIPO, Avenida de Europa 4, 03008 Alicante,
 • Osobiście w Urzędzie,
 • Faksem.

Opłatę za unijny znak towarowy możesz uiścić przelewem bankowym, kartą kredytową lub też z rachunku bieżącego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.


Branding

Pozostałe wpisy

Zobacz wszystkie
Jak przedstawić się klientom? Sprawdź najlepsze praktyki! Czytaj więcej
 Jak ustalić najważniejsze cele dla sklepu internetowego w Google Analytics Jak każdy biznes jest inny tak każdy sklep internetowy jest inny i ma inne cele do osiągnięcia aby przyniosły zysk. Dla… Czytaj więcej
Trendy we współczesnym projektowaniu, które powinieneś znać Pratik Dholakiya - jeden z czołowych ekspertów online marketingu - twierdzi, że 2016 będzie rokiem materiałów wizualnych w internecie. To więc… Czytaj więcej
Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM